Vyberte stránku

WORKSHOPY VE FIRMÁCH

Rádi pro Vás a Vaše zaměstnance připravíme workshop na téma, které si vyberete:

WELL BEING - DUŠEVNÍ POHODA

Štěstí samotné, přestože je důležitou součástí osobní pohody, nedává životu člověka úplný a pravý smysl. Co je tedy tím, co nám umožňuje kultivovat svá nadání, vytvářet hlubší a trvalejší vztahy s ostatními lidmi, cítit radost a smysluplně přispívat světu?
Neboli co je tím, díky čemu můžete prospívat? Do centra zájmu se dostává koncept Dr. Seligmana – osobní pohoda (well-being), přičemž štěstí (happiness) neboli pozitivní emoce se stávají jedním z pěti pilířů pozitivní psychologie, spolu se zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a úspěšným výkonem.
Těchto pět prvků, představuje permanentní, trvalé stavební kameny plně uspokojivého života.

PREVENCE PŘED SYNDROMEM VYHOŘENÍ

Ústředním konceptem pozitivní psychologie je v současnosti téma rozvoje duševní pohody nebo-li „well-being.“
Jak se preventivně chránit před syndromem vyhoření a jaké praktické kroky je vhodné implementovat do svého života, abychom duševní nepohodě předešli, se dozvíte přímo na setkání. Popíšeme nejen všechny stupně a projevy syndromu vyhoření, ale též jeho následky. Jak ukazují výzkumy, tak s rostoucí mírou duševní pohody zaměstnance, dosahuje jak firma, tak jedinec vyšší spokojenosti, výkonnosti a zejména zdraví.

KOUČINK

Koučink je velmi účinná metoda, kdy se klient dostává ve spolupráci s koučem rychleji, bezpečněji a radostněji z bodu A do bodu B. Kouč právě proto musí vytvořit prostor, kde se klient bude cítit bezpečně a bude tak schopen za doprovodu kouče vykročit dále jak ve svém životě pracovním, tak osobním. Cílem každého setkání je zvýšit schopnost právě daných cílů dosáhnout.

SMYSL A ŽIVOTNÍ HODNOTY

50 % naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10% pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40 % vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami, a vytváří nám pozitivní energii. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je možné, že budete dobří v něčem, co vás však nenaplňuje energií.

Pátrejme po tom, co nám dodává energii. Definujme silné stránky jako něco, co nám dodává energii. Silné stránky jsou vlastnosti, které o nás vždy říkaly pravdu, a kterých si doopravdy ceníme. Tím, že se ponoříme do sebe samotných, můžeme o sobě objevit nová zjištění, a vzpomenout si na to, co jsme o sobě již věděli, ale možná jsme na to pozapomněli.

Jakmile začneme prohlubovat naše silné stránky a začneme je využívat v naší práci, tak uvidíme silné stránky i u druhých. Tím, že začneme zaznamenávat silné stránky i u druhých, tak je i přestaneme soudit.

PARTNERSKÉ VZTAHY A JEJICH VLIV NA PRACOVNÍ VÝKON

Spokojenost v partnerském vztahu umožňuje podávat vyšší výkony. Konkrétně zvyšuje odolnost vůči stresu, snižuje psychickou i fyzickou únavu. Dodává dostatek energie a kreativity na zvládání složitých úkolů a tím má kladný vliv na práci člověka. Navíc zvyšuje pracovní motivaci. Výkony v práci ohodnocené odměnou, mají pak následně zpětný vliv na partnerské vztahy.

Účastníci najdou mimo jiné odpovědi na otázky:

  • Co dělá Váš život šťastnější a zdravější?
  • Jaké otázky budete řešit na sklonku života?
  • Můžete dosáhnout rovnováhy ve vztazích a práci?
  • Jaká jsou očekávání mužů a žen ve vztahu?
  • Jsou partnerské vztahy důležitější než úspěch v práci a jak najít rovnováhu?

Dne 29/11/2018 jsme se zúčastnily v naší organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., workshopu zaměřeného na téma well being – duševní pohoda, který přednášel pan Lukáš Langer. Byl to pro nás velmi důležitý den, neboť v profesi, ve které pracujeme, se naopak staráme my o naše klienty a pomáháme jim v jejich životních cestách. Proto jsme si vybraly pana Langera a konkrétně tento workshop, abychom mohly pracovat samy na sobě.
Den byl pro nás velmi obohacující, nejenže nám pomohl se odreagovat od závalu práce a tím vyčistil naše myšlenky nad klienty, ale hlavně jsme se seznámily navzájem i mezi sebou (přestože již spolu v týmu jsme společně několik let) a samy se sebou a svými silnými a slabými stránkami.
Ceníme si přístupu pana Langera, jeho tón hlasu byl uklidňující a způsob prezentace opravdu profesionální. Je to je bezesporu odborník s hlubokou expertizou.
Workshop a celý den byl pro nás obohacující, byl to den kdy se někdo staral o nás a zajímal se o naši skutečnost, což je v pomáhající profesi vždy nejcennější.
O panu Langerovi mohu říci, že je to velmi inteligentní a příjemný člověk, který svoji práci dělá srdcem a tomu co dělá, opravdu rozumí. Workshop a vedení pana Langera mohu jen doporučit.

Renata Ouředníková, Women for Women

Women for Women

Máte zájem o workshop u Vás ve firmě? Napište nám:

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.